73207. خَفْرَانيّة1 73208. خَفْراوي1 73209. خَفَراوي1 73210. خَفِرة1 73211. خفرت1 73212. خفرج173213. خَفْرَجي1 73214. خفرضض2 73215. خفره2 73216. خَفس2 73217. خفس10 73218. خَفش2 73219. خفش13 73220. خفشل1 73221. خَفشل1 73222. خفشه1 73223. خفض14 73224. خَفض1 73225. خَفَضَ1 73226. خَفْضة1 73227. خفع5 73228. خَفَعَ1 73229. خَفع1 73230. خَفَعَ 1 73231. خفف12 73232. خَفف1 73233. خَفَفَ1 73234. خفق16 73235. خَفَقَ1 73236. خَفق2 73237. خَفَقَ 1 73238. خَفَقَان1 73239. خَفْقَان1 73240. خَفَقت1 73241. خفل1 73242. خَفل1 73243. خفم1 73244. خفن4 73245. خفنجل1 73246. خفو4 73247. خفوة1 73248. خفى6 73249. خَفَى1 73250. خفي7 73251. خِفِّيّ1 73252. خُفِّيّ1 73253. خَفِيّ1 73254. خفيّ1 73255. خَفِي3 73256. خَفِيَ 1 73257. خَفِيَّا1 73258. خُفْيَا1 73259. خُفَيَّان1 73260. خَفْيَان1 73261. خُفَيْتِيّ1 73262. خُفَيْتي1 73263. خَفِيتِيّ1 73264. خَفِيج1 73265. خُفَيْج1 73266. خُفَيْر1 73267. خَفِير1 73268. خُفَيْران1 73269. خَفِيريّ1 73270. خُفَيْري1 73271. خَفِيف2 73272. خُفَيْف1 73273. خَفِيفُ الثقيل1 73274. خَفِيفُ الرَّمَلِ1 73275. خَفِيفة1 73276. خُفَيْق1 73277. خَفِيق1 73278. خَفِيقة1 73279. خُفَيْقة1 73280. خق5 73281. خَقَّ 1 73282. خقب1 73283. خقخق1 73284. خقذ1 73285. خقر1 73286. خقز1 73287. خقس1 73288. خقش1 73289. خقف1 73290. خقق5 73291. خَقَقَ1 73292. خقل1 73293. خقم2 73294. خَقم1 73295. خقن6 73296. خقو1 73297. خقى1 73298. خقي1 73299. خك2 73300. خكر1 73301. خكش1 73302. خكف1 73303. خكم1 73304. خكن1 73305. خكو1 73306. خلّ1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com