74029. خَوَّاشين1 74030. خَواصٌّ1 74031. خَوَّاصِيّ1 74032. خَوَّاطَة1 74033. خَوَاطِر1 74034. خواقه174035. خَوَالِجة1 74036. خَوالِدِيَّة1 74037. خَوَالِصيّة1 74038. خَوَالِفَة1 74039. خَوَالِفة1 74040. خَوَّام1 74041. خَوَّامِيّ1 74042. خَوَّانِيّ1 74043. خِوانِيّ1 74044. خواه1 74045. خَوَايجيّ1 74046. خُوَايجي1 74047. خوب9 74048. خَوب1 74049. خَوَبَ1 74050. خَوَبَ 1 74051. خوبشة1 74052. خوة1 74053. خُوَّةٌ1 74054. خَوَتِ1 74055. خوت12 74056. خَوت1 74057. خَوَتَ1 74058. خَوَتَ 1 74059. خَوْتَات1 74060. خَوْتِيّ1 74061. خوث7 74062. خَوث1 74063. خَوَثَ1 74064. خَوِثَ 1 74065. خَوْثم1 74066. خِوْج1 74067. خوج1 74068. خوجانُ1 74069. خوجة1 74070. خُوجَداش أو خُوشْداش...1 74071. خَوْجَلي1 74072. خَوخ1 74073. خَوْخ1 74074. خوخ11 74075. خَوَخَ1 74076. خَوِخَ 1 74077. خَوْخَان1 74078. خَوْخُو1 74079. خود10 74080. خَوَدَ 1 74081. خَوْدَان1 74082. خَوْدَر1 74083. خَوذ1 74084. خوذ6 74085. خَوِذَ 1 74086. خُوذَة1 74087. خَوْر1 74088. خَور1 74089. خَوَرَ1 74090. خور14 74091. خَوِرَ 1 74092. خَوْرَان1 74093. خَوْرَبِيّ1 74094. خَوَرِجِيّ1 74095. خُورُس1 74096. خورشيد1 74097. خَوْرَنِيّ1 74098. خُورِيّ1 74099. خورّيدلة1 74100. خَوز1 74101. خَوَزَ1 74102. خوز6 74103. خوزق1 74104. خُوزِيَّة1 74105. خَوْزِيَّة1 74106. خُوزَيْر1 74107. خَوْزين1 74108. خَوس1 74109. خوس4 74110. خَوِسَ 1 74111. خَوْسِيَّة1 74112. خَوش2 74113. خَوْش1 74114. خوش6 74115. خَوِشَ 1 74116. خُوشَا1 74117. خَوْشا1 74118. خوشابا1 74119. خُوشْداش1 74120. خُوْشدِل1 74121. خوشق1 74122. خُوشكات1 74123. خُوشْكار1 74124. خوشكاشة1 74125. خوشكانة1 74126. خُوشُوع1 74127. خُوشَيْلِيَّة1 74128. خوص14 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com