68614. خَزرف1 68615. خزرق2 68616. خَزرق1 68617. خزرنق1 68618. خَزّرْنَق1 68619. خَزَرْنَقٌ 168620. خزز11 68621. خزع9 68622. خَزَعَ1 68623. خَزع1 68624. خَزَعَ 1 68625. خزعبل6 68626. خَزعبل1 68627. خَزْعَل1 68628. خزعل2 68629. خَزْعَلَ1 68630. خَزعل1 68631. خزعلت1 68632. خَزْعَلِيّ1 68633. خَزْعَلِيَّة1 68634. خَزَفّ1 68635. خزف11 68636. خَزف1 68637. خَزَفَ 1 68638. خَزَفِيَّة2 68639. خزق12 68640. خَزَقَ1 68641. خَزق1 68642. خَزَقَ 1 68643. خَزَقَه1 68644. خزل17 68645. خَزل1 68646. خَزَلَ 1 68647. خزلب3 68648. خَزْلَبَة1 68649. خزلج1 68650. خَزَمَ1 68651. خزم15 68652. خَزم1 68653. خَزَمَ 1 68654. خَزْما1 68655. خَزْماء1 68656. خَزَمة1 68657. خَزْمة1 68658. خزمد1 68659. خَزَمَهُ1 68660. خزمه2 68661. خَزَميّ1 68662. خَزْميّ1 68663. خزن15 68664. خَزَنَ1 68665. خَزَنَ 1 68666. خزنبل1 68667. خَزَنَة1 68668. خَزْنَة2 68669. خَزَنْدار1 68670. خزنه دار1 68671. خَزْنون1 68672. خزه1 68673. خزو5 68674. خَزَوَ 1 68675. خَزُور1 68676. خَزُوفة1 68677. خزى4 68678. خَزِيَ1 68679. خزي11 68680. خَزْيانًا1 68681. خَزْيانة1 68682. خَزْيَانين1 68683. خَزِير1 68684. خُزَيْر1 68685. خُزَيْرَان1 68686. خَزِيز1 68687. خُزَيْز1 68688. خَزِيف1 68689. خُزَيْف1 68690. خَزِيفيّ1 68691. خُزَيْفيّ1 68692. خُزَيْقة1 68693. خَزِيقة1 68694. خُزَيْم1 68695. خُزَيْمَة1 68696. خَزِيمة1 68697. خُزَيْمِيّ1 68698. خُزَيْن1 68699. خَزِين1 68700. خُزَيْنة1 68701. خَزِينَة1 68702. خسّ1 68703. خس6 68704. خَسَّ 1 68705. خسء1 68706. خسأَ1 68707. خسأ14 68708. خَسَأَ1 68709. خسِأ1 68710. خَسَأَ 1 68711. خسا6 68712. خَسَارة1 68713. خَسَّارة1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com