72502. خَزَمة1 72503. خَزْمة1 72504. خزمد1 72505. خَزَمَهُ1 72506. خزمه2 72507. خَزَميّ172508. خَزْميّ1 72515. خَزَنْدار1 72510. خَزَنَ1 72511. خَزَنَ 1 72512. خزنبل1 72513. خَزَنَة1 72514. خَزْنَة2 72515. خَزَنْدار1 72522. خَزُوفة1 72523. خزى4 72524. خَزِيَ1 72525. خزي11 72520. خَزَوَ 1 72521. خَزُور1 72522. خَزُوفة1 72523. خزى4 72524. خَزِيَ1 72525. خزي11 72526. خَزْيانًا1 72533. خُزَيْز1 72528. خَزْيَانين1 72529. خَزِير1 72530. خُزَيْر1 72531. خُزَيْرَان1 72532. خَزِيز1 72533. خُزَيْز1 72534. خُزَيْم1 72535. خُزَيْمَة1 72536. خَزِيمة1 72537. خُزَيْمِيّ1 72538. خُزَيْن1 72539. خَزِين1 72540. خُزَيْنة1 72541. خَزِينَة1 72542. خسّ1 72543. خس6 72544. خَسَّ 1 72545. خسء1 72546. خسأَ1 72547. خسأ14 72548. خَسَأَ1 72549. خسِأ1 72550. خَسَأَ 1 72551. خسا6 72552. خَسَارة1 72553. خَسَّارة1 72554. خُسَارَة1 72555. خَسَاريّ1 72556. خَسَّاف1 72557. خُسَالِم1 72558. خَسَّانة1 72559. خسب1 72560. خَسب1 72561. خسة1 72562. خست2 72563. خَسْتُ1 72564. خَسْتاوِيّ1 72565. خستك1 72566. خسته1 72567. خسج3 72568. خسد1 72569. خَسَرَ1 72570. خسر18 72571. خَسِرَ 1 72572. خَسْران1 72573. خَسْرَان1 72574. خُسْرَان1 72575. خَسْرانة1 72576. خَسْرانين1 72577. خَسْرَاوي1 72578. خُسْراوي1 72579. خسرو1 72580. خَسَرُوت1 72581. خُسْرَوي1 72582. خَسَسَ1 72583. خَسس1 72584. خسس11 72585. خسط1 72586. خسع.1 72587. خسع2 72588. خُسِعَ1 72589. خَسع1 72590. خسف18 72591. خَسف1 72592. خَسَفَ2 72593. خَسَفَ 1 72594. خسفت1 72595. خسفج3 72596. خسق7 72597. خسق1 72598. خَسَقَ1 72599. خَسَقَ 1 72600. خَسك1 72601. خُسْكٌ1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com