75455. دُّرَخْميل1 75456. درخمين1 75457. درخوش1 75458. دَرَدَ1 75459. درد12 75460. دَرَدَ 175461. دردار1 75462. دَرْداق1 75463. درداقس1 75464. دردب5 75465. دَرْدَبَة1 75466. دردبس4 75467. دردبيس1 75468. دردج4 75469. دردح3 75470. دردر4 75471. دَرْدَرَ1 75472. دردراي1 75473. دردرش1 75474. دردروس1 75475. دردس2 75476. دردش2 75477. دردق3 75478. دردقس2 75479. دردل1 75480. دردم3 75481. دِرْدِن1 75482. درده1 75483. دَرْدُوح1 75484. دُرْدُور1 75485. دُرْدُورِيّ1 75486. دردونج آي1 75487. دَرْدِير1 75488. دَرْدِيرِيّ1 75489. درذ1 75490. دَّرَذِيّ1 75491. دَرْذِيّ1 75492. دَرَرَ1 75493. درر12 75494. دُرَر1 75495. دُرَّر1 75496. دُرَر 1 75497. درز12 75498. دَرَزَ 1 75499. دَرْزَا1 75500. درزج1 75501. درزق1 75502. دَرْزِيَّة1 75503. دَرَسَ3 75504. دَرْس1 75505. درس20 75506. دِرْس1 75507. دَرَسَ بـ1 75508. دَرَسَ 1 75509. دُرْسَة1 75510. دُرُسْتُ1 75511. درست2 75512. دَرْسَن1 75513. درسنج1 75514. دَرْسُو1 75515. درسوانق1 75516. دَرْسُونِيّ1 75517. درسيم1 75518. درش6 75519. دَرْش1 75520. دَرْشَان1 75521. درشان1 75522. درشق2 75523. درص5 75524. درص1 75525. دَرَصَ 1 75526. درصت1 75527. درط1 75528. درطس1 75529. درع17 75530. دَرَعَ1 75531. دِرْع1 75532. دَرِع1 75533. دَرَع1 75534. دُرَع1 75535. دَرْع1 75536. دِرْعُ1 75537. دِرْع قويّ1 75538. دَرَعَ 1 75539. دَرْعَا1 75540. دَرْعان1 75541. دَرْعَانيّ1 75542. دِرْعَانِيّ1 75543. درعب2 75544. دَرِعة1 75545. دُرْعَة1 75546. درعت1 75547. درعث2 75548. درعس3 75549. درعش2 75550. درعف3 75551. دِرْعَلي1 75552. درعم2 75553. دِرْعِم1 75554. دَرْعَمِيّ1 Prev. 100
«
Previous

دَرَدَ 

»
Next
(دَرَدَ) الدَّالُ وَالرَّاءُ وَالدَّالُ أُصَيْلٌ فِيهِ كَلَامٌ يَسِيرٌ. فَالدَّرَدُ مِنَ الْأَسْنَانِ: لُصُوقُهَا بِالْأَسْنَاخِ وَتَأْكُلُ مَا فَضَلَ مِنْهَا. وَقَدْ دَرِدَتْ وَهِيَ دُرْدٌ. وَرَجُلٌ أَدْرَدُ وَامْرَأَةٌ دَرْدَاءُ.