78737. رَافِعِيَّة1 78738. رافقه1 78739. رَافِلِيّ1 78740. راق2 78741. راقان1 78742. راقبه178743. رَاقَت1 78744. راقع1 78745. رَاقِم1 78746. رَاقِي1 78747. رَاقِية1 78748. راقيدي1 78749. راقيم1 78750. رَاكِبُ فَرَسٍ1 78751. رَاكِدَة1 78752. رَاكِذَة1 78753. رَاكِز1 78754. راكضه1 78755. رَاكِلا1 78756. راكله1 78757. رَاكِمَان1 78758. رَاكِنَة1 78759. رَاكِنِيّ1 78760. رَاكِي1 78761. راكي1 78762. رَاكِيب1 78763. راكيب1 78764. راكيت1 78765. رَاكِيم1 78766. رال1 78767. رالي1 78768. رَالي1 78769. رام1 78770. رامان1 78771. راماه1 78772. رامحه1 78773. رَامِز1 78774. رَامِس1 78775. رَامِسَة1 78776. رَامِسيّ1 78777. رامسي1 78778. رامُش1 78779. رَامِش1 78780. رَامشِيّ1 78781. رامقه1 78782. رامُنَه1 78783. رامه2 78784. رامهرز1 78785. رَامي1 78786. رامي1 78787. راميل1 78788. رَامِين1 78789. ران4 78790. رَانا1 78791. راناه1 78792. رانت1 78793. رَانجا1 78794. رَانجِيّ1 78795. رَانِد1 78796. رانْدا1 78797. راندة1 78798. راندكانات أو راندانغات...1 78799. رَانِش1 78800. رانِكٌ1 78801. رانُوش1 78802. رَانيا1 78803. رَانية1 78804. رانيت1 78805. راهَ1 78806. رَاه1 78807. راهاه1 78808. راهب1 78809. راهدا1 78810. راهْدار1 78811. رَاهِز1 78812. راهصه1 78813. راهق1 78814. راهم1 78815. رَاهِمين1 78816. رَاهِنَة1 78817. راهنه1 78818. راهوني1 78819. رَاهي1 78820. رَاهِيَة2 78821. رَاهِين1 78822. راو1 78823. راوال1 78824. راوح1 78825. رَاوِح1 78826. رَاوَح1 78827. راوده1 78828. راوزه1 78829. راوضه1 78830. راوغه1 78831. راوق1 78832. راوقه1 78833. راول1 78834. راولد1 78835. راوُند1 78836. راوند2 Prev. 100
«
Previous

راقبه

»
Next
(راقبه) مراقبة ورقابا رقبه أَي حرسه ولاحظه وَيُقَال راقب الله أَو ضَمِيره فِي عمله أَو أمره خافه وخشيه وَفُلَان لَا يراقب الله فِي أمره لَا ينظر إِلَى عِقَابه فيركب رَأسه فِي الْمعْصِيَة