94628. ضَمِيْرة1 94629. ضُمَيِّن1 94630. ضُمَيْن1 94631. ضَمِين1 94632. ضُمَيْنَة1 94633. ضنّ194634. ضن5 94635. ضَنَّ عَلَى1 94636. ضَنَّ 1 94637. ضَنَأَ1 94638. ضنأ8 94639. ضَنَأَتْ1 94640. ضنأت1 94641. ضنا5 94642. ضنائن1 94643. ضَنَبَ1 94644. ضنب3 94645. ضَنْبَرٌ1 94646. ضَنْبرُ1 94647. ضنبر2 94648. ضنبس4 94649. ضِنَّة1 94650. ضَنَتْ1 94651. ضنت1 94652. ضندل1 94653. ضنط6 94654. ضَنَطَ 1 94655. ضنفس3 94656. ضنفط2 94657. ضَنُكَ1 94658. ضنك16 94659. ضَنَكَ 1 94660. ضَنْكًا1 94661. ضنكه1 94662. ضَنَنَ1 94663. ضنن11 94664. ضَنَنْتُ1 94665. ضنو2 94666. ضنى3 94667. ضَنَى 1 94668. ضني8 94669. ضِنيَّة1 94670. ضَنِيَة1 94671. ضه1 94672. ضهأ8 94673. ضَهَا1 94674. ضها2 94675. ضهب10 94676. ضَهَبَ 1 94677. ضَهَبَهُ1 94678. ضهت2 94679. ضَهَتَهُ1 94680. ضهج4 94681. ضَهَدَ1 94682. ضهد9 94683. ضَهَدَ 1 94684. ضَهَدَه1 94685. ضهده1 94686. ضهر5 94687. ضَهَرَ 1 94688. ضهز3 94689. ضهزم2 94690. ضَهَزَهُ1 94691. ضهس4 94692. ضَهَسَ 1 94693. ضَهَسَهُ1 94694. ضهضب1 94695. ضَهَلَ2 94696. ضهل7 94697. ضَهَلَ 1 94698. ضَهَّهُ1 94699. ضهه1 94700. ضهو4 94701. ضهى3 94702. ضهي5 94703. ضَهِيَ 1 94704. ضهيأ1 94705. ضهيت1 94706. ضُهَيْرِي1 94707. ضو1 94708. ضَو1 94709. ضُوء1 94710. ضوء3 94711. ضَوْء1 94712. ضَوْء البيت1 94713. ضَوْء النعيم1 94714. ضَوُأَ1 94715. ضوأ13 94716. ضَوَأَ 1 94717. ضَوَا1 94718. ضوا3 94719. ضَوَاحِي1 94720. ضَواحِي1 94721. ضَوّاط1 94722. ضوب5 94723. ضَوَبَ 1 94724. ضَوْتٌ1 94725. ضوت3 94726. ضوَج1 94727. ضَوَجَ1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com