99441. غَسَقَ 1 99442. غسك3 99443. غسل18 99444. غَسَلَ1 99445. غَسَلَ 1 99446. غسلان199447. غِسْلَان1 99448. غسلب3 99449. غسلج3 99450. غسله1 99451. غسلين1 99452. غسم7 99453. غَسَمَ 1 99454. غسن7 99455. غَسَنَ 1 99456. غسنب1 99457. غَسْنَبَ1 99458. غَسْنَبْت 1 99459. غسنه1 99460. غسو3 99461. غُسُوس1 99462. غسى2 99463. غَسِيَ1 99464. غسي3 99465. غُسَيْس1 99466. غُسَيس1 99467. غَسِيسمن1 99468. غش7 99469. غَشَّ في الامتحان1 99470. غَشَّ 1 99471. غَشَا1 99472. غشا4 99473. غِشَاش1 99474. غَشَّام1 99475. غَشَامة1 99476. غُشَان1 99477. غُشَانيّ1 99478. غشاوة1 99479. غشب3 99480. غشت1 99481. غشد1 99482. غشر3 99483. غشرب3 99484. غَشَرِّب1 99485. غَشَرَّبٌ 1 99486. غشرم3 99487. غَشَرَّمٌ 1 99488. غَشَشَ1 99489. غشش9 99490. غششه1 99491. غشط1 99492. غشف1 99493. غشفل1 99494. غشق2 99495. غشك1 99496. غشل2 99497. غشم13 99498. غَشْم1 99499. غَشَمَ 1 99500. غَشْمة1 99501. غَشْمَرَ1 99502. غشمر8 99503. غشمن1 99504. غشن4 99505. غَشَّهُ1 99506. غشو5 99507. غشو وغشى1 99508. غَشْوان1 99509. غَشُوما1 99510. غَشْوِيّ1 99511. غشى2 99512. غَشَى 1 99513. غُشِيَ1 99514. غشي8 99515. غشيان1 99516. غَشْيَلَ1 99517. غُشَيْم1 99518. غشيم1 99519. غَشِيم1 99520. غَشِيمة1 99521. غُشَيْنِيّ1 99522. غصّ1 99523. غَصّ1 99524. غُصَّ1 99525. غص6 99526. غَصَّ 1 99527. غُصَّاب1 99528. غَصَّاب1 99529. غصب17 99530. غَصَبَ1 99531. غَصْبَة1 99532. غَصَبَة1 99533. غَصَبَهُ1 99534. غُصْتُه1 99535. غصد1 99536. غصر1 99537. غصص9 99538. غَصَصَ1 99539. غَصَصْتُ1 99540. غصف1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com