99800. غلَّ1 99801. غَلَّ 1 99802. غَلاَ1 99803. غَلَا1 99804. غلا5 99805. غلا في الدين غلوا199806. غَلاء السِعر1 99807. غَلَّاب1 99808. غَلابِنه1 99809. غَلَّابِي1 99810. غَلاج1 99811. غِلَال1 99812. غَلَّال1 99813. غِلَالِيّ1 99814. غُلَام1 99815. غُلامٌ 1 99816. غُلَامَان1 99817. غَلَّان1 99818. غَلَّانيّ1 99819. غَلاوان1 99820. غَلَّاي1 99821. غَلَّايا1 99822. غَلَايا1 99823. غَلاّية1 99824. غَلَايينيّ1 99825. غلب19 99826. غَلَبَ1 99827. غَلَبَ 1 99828. غلبة2 99829. غَلَبَة اسمية1 99830. غلبة الظن1 99831. غَلبه2 99832. غَلْبون1 99833. غلة1 99834. غُلّة1 99835. غَلّة1 99836. غَلَتِ1 99837. غلت15 99838. غَلَتَ1 99839. غَلَتْ 1 99840. غلث8 99841. غَلَثَ 1 99842. غَلَجَ1 99843. غَلَجَ 1 99844. غلد2 99845. غلدف2 99847. غلذ2 99847. غلذ2 99848. غلر1 99849. غَلَسَ1 99850. غلس14 99851. غَلَسٌ 1 99852. غلص3 99853. غلصم11 99854. غلصمه1 99855. غلط14 99856. غَلَطَ3 99857. غَلَطَ 1 99858. غَلْطَان1 99859. غلطف2 99860. غلطلاق1 99861. غلطه1 99862. غلظ16 99863. غَلُظَ1 99864. غَلَظَ1 99865. غلظه1 99866. غلغل4 99867. غَلْغَلَ1 99868. غلغن1 99869. غلف18 99870. غَلَفَ1 99871. غَلَفَ 1 99872. غلفق6 99873. غَلْفَقٌ1 99874. غلق18 99875. غَلِقَ1 99876. غَلَقَ1 99877. غَلَقَ 1 99878. غَلقَان1 99879. غَلَقان1 99880. غلل12 99881. غَلَلَ1 99882. غلله1 99883. غلم17 99884. غَلِمَ2 99885. غَلَمَ 1 99886. غلمج2 99887. غُلْمِيّة1 99888. غَلَنَ1 99889. غلن5 99890. غلو12 99891. غَلْواء1 99892. غَلْوَة1 99893. غَلُوضِي1 99894. غَلُول1 99895. غُلُول1 99896. غَلُوم1 99897. غَلْوَى1 99898. غُلَوَى1 99899. غَلْوِي1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com