103831. غَمَتَهُ1 103832. غَمَجَ1 103833. غمج5 103834. غَمَجَ 1 103835. غمجر5 103836. غَمْجَرَ 1103837. غِمْد1 103838. غمد16 103839. غَمِدَ1 103840. غَمَدَ 1 103841. غَمْدَة1 103842. غُمْدُر1 103843. غمدر2 103844. غمذر3 103845. غُمَر1 103846. غَمْر1 103847. غمر18 103848. غَمَرَ1 103849. غَمَرَ 1 103850. غَمْرٌ 1 103851. غمرت1 103852. غمرد1 103853. غمرط2 103854. غمره1 103855. غُمْرِيّ1 103856. غُمَرِيّ1 103857. غَمْرِيّ1 103858. غَمْرِيَّانِيّ1 103859. غمز14 103860. غَمَزَ1 103861. غَمَزَ 1 103862. غمزت1 103863. غَمَزَهُ1 103864. غَمَسَ1 103865. غمس15 103866. غَمَسَ 1 103867. غَمَسَهُ1 103868. غَمْسِيّ1 103869. غمش4 103870. غَمِشَ1 103871. غَمْشَان1 103872. غمص12 103873. غَمِصَ1 103874. غَمَصَ 1 103875. غمصت1 103876. غمصه1 103877. غَمَصَهُ1 103878. غمض17 103879. غَمَضَ1 103880. غَمُضَ1 103881. غَمَضَ 1 103882. غَمْضَان1 103883. غمط14 103884. غَمِطَ2 103885. غَمَطَ 1 103886. غَمَطَه حَقَّه1 103887. غُمْعَة1 103888. غمغم4 103889. غَمْغَمَ1 103890. غمق10 103891. غَمَقَ1 103892. غَمَقَ 1 103893. غمقت1 103894. غمكده1 103895. غمكسار1 103896. غمل10 103897. غَمَلَ2 103898. غَمَلَ 1 103899. غَمْلان1 103900. غملج4 103901. غَمَلج 1 103902. غملس3 103903. غملط4 103904. غمم12 103905. غَمَمَ1 103906. غَمَنَ1 103907. غمن8 103908. غَمَنَ 1 103909. غمه1 103910. غمهج2 103911. غمو2 103912. غَمُوشِيّ1 103913. غمى5 103914. غمي9 103915. غُمِيَ1 103916. غَمَيَ 1 103917. غَمْيان1 103918. غُمَيَّان1 103919. غُمَيْدِيّ1 103920. غَمِيدِيّ1 103921. غُمَيْر1 103922. غَمِير1 103923. غُمَيْرَان1 103924. غُمَيْرِي1 103925. غَمِيري1 103926. غَمِيش1 103927. غَمِيشا1 103928. غُمَيْض1 103929. غَمِيض1 103930. غَمِيلة1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com