114464. فَاهُود1 114465. فَاهِية1 114466. فَاهِيمَة1 114467. فَاو1 114468. فَاوُ1 114469. فاوانيا1114470. فَاوَةُ1 114471. فاوج1 114472. فَاود1 114473. فَاور1 114474. فاوري1 114475. فَاوز1 114476. فاوضه1 114477. فاون2 114478. فَاوه1 114479. فاووي1 114480. فَاوِيّ1 114481. فاوينا1 114482. فَايَا1 114483. فَايِت1 114484. فايت2 114485. فَايِجِي1 114486. فَايِحَة1 114487. فَايِد1 114488. فَايِد الدين1 114489. فَايدة1 114490. فَايِرة1 114491. فَايِز1 114492. فَايِز الله1 114493. فَايِزَة1 114494. فَايِزيّ1 114495. فايش1 114496. فَايِض1 114497. فَايِع1 114498. فَايِق1 114499. فَايِقِيّ1 114500. فَايِل1 114501. فَايِلَة1 114502. فايله1 114503. فايمة1 114504. فَايمة1 114505. فايمي2 114506. فَاينا1 114507. فُبٌّ2 114508. فبأ2 114509. فبب1 114510. فبر1 114511. فبراير1 114512. فبربر1 114513. فبرك1 114514. فبرن1 114515. فبزن1 114516. فَبل1 114517. فة1 114518. فت3 114519. فَتَّ 1 114520. فتء1 114521. فتأ11 114522. فَتَأَ1 114523. فتئ1 114524. فَتَا1 114525. فتا4 114526. فَتَاة1 114527. فتاةٌ قاصرٌ1 114528. فِتَات1 114529. فُتَاتة1 114530. فَتَّاح1 114531. فَتَّاح الله1 114532. فَتَّاحة1 114533. فَتّاحة1 114534. فَتَّاحِي1 114535. فِتَاخٌ1 114536. فُتَار1 114537. فَتَّار1 114538. فِتَاقٌ1 114539. فَتَّال1 114540. فَتَّان1 114541. فَتَّانة1 114542. فتاه1 114543. فَتَّايا1 114544. فَتَايلِي1 114545. فُتَّة1 114546. فَتَّة1 114547. فتت12 114548. فَتَتَ1 114549. فَتَتان1 114550. فُتَّتان1 114551. فَتَحَ2 114552. فتح19 114553. فَتْحٌ1 114554. فَتْح1 114555. فتح الباب1 114556. فَتْح الباب1 114557. فَتْح الدين1 114558. فَتْح الرَّحمن1 114559. فتح العين في «مفعل» اسمًا للمكان...1 114560. فَتْح الله1 114561. فَتَحَ بَطْن1 114562. فتح فاء «فَعْلة» في اسم الهيئة...1 114563. فتح ما قبل واو الجماعة في الفعل الم...1 Prev. 100
«
Previous

فاوانيا

»
Next

فاوانياالفَاوَانِيَا i. q. عُودُ الصَّلِيبِ, [both of which appel-lations are now applied to The common peony, pæonia officinalis, and this is what is meant in what here follows,] i. e. the كهينا, [app. for كَهْيَانَا, which is a Pers. word, meaning the plant above-mentioned,] a plant less than a cubit [in height], having a purple flower, not found except in the day of the sun's taking its abode in Libra; (TA;) [its root has, from ancient times, and in various countries, been held in high repute for medicinal properties; and various fancied virtues (some of which are supposed to be partly dependant upon particular aspects of the moon and certain stars, and several of which are mentioned in the TA,) are ascribed to it:] it is hot, attenuant, resolutive, diuretic, has the property of stopping hæmorrhage, and is beneficial as a remedy against the نِقْرِس [i. e. gout, or particularly podagra,] and epilepsy (الصَّرْع), even by its being suspended [on the patient]. (K.) [See also يَبْرُوحٌ, in art. برح.]