106687. فَلَّس1 106688. فَلَّسَ1 106689. فَلَسَ1 106690. فلس17 106691. فَلَسَ 1 106692. فلست1106693. فِلِسْتين1 106694. فَلْسح1 106695. فلسط7 106696. فلسطن1 106697. فِلَسْطُونَ1 106698. فَلَسطين1 106699. فلسطين1 106700. فَلَسْطين1 106701. فِلَسْطِيْنُ1 106702. فِلَسْطِينيّ1 106703. فَلَسْطينيا1 106704. فلسف5 106705. فلسفة1 106706. فلسقية1 106707. فلش1 106708. فلص6 106709. فَلَصَ 1 106710. فَلَّصَهُ1 106711. فلصه1 106712. فَلَطَ2 106713. فلط9 106714. فَلَطَ 1 106715. فلطح7 106716. فَلْطَحَ3 106717. فلطس4 106718. فلطورة1 106719. فلع10 106720. فَلَعَ 1 106721. فلعم1 106722. فَلَعَه1 106723. فلعه1 106724. فلغ7 106725. فَلَغَ2 106726. فلغمون2 106727. فلف3 106728. فلفس1 106729. فُلْفُل1 106730. فلفل4 106731. فِلْفِل1 106732. فَلْفَلَ1 106733. فلفلات1 106734. فِلْفِلاني1 106735. فلفلموية1 106736. فُلْفول1 106737. فلق18 106738. فَلَقَ1 106739. فَلَقَ 1 106740. فِلْقات1 106741. فَلَقَات1 106742. فِلْقة1 106743. فَلَقَة1 106744. فلقت1 106745. فلقح3 106746. فَلْقَحَ1 106747. فَلْقَحى1 106748. فلقس5 106749. فلقط2 106750. فَلْقَطَ1 106751. فلقم3 106752. فَلَقَهُ1 106753. فلك18 106754. فَلَكَ1 106755. فَلَكُ الأوْجِ1 106756. فَلَكُ البروجِ1 106757. فَلَكَ 1 106758. فَلْكانِي1 106759. فلكلور2 106760. فلكن3 106761. فُلْكي1 106762. فَلَكيّ1 106763. فلل13 106764. فَلَلَ1 106765. فللو1 106766. فُلُلو1 106767. فللين1 106768. فلم8 106769. فَلَمَ1 106770. فَلَمَ 1 106771. فَلَنْ1 106772. فلن12 106773. فَلَنَ 1 106774. فلنتيا1 106775. فلنجة1 106776. فلنجمشك1 106777. فَلْهَمَ1 106778. فَلَو1 106779. فُلُوّ1 106780. فلو8 106781. فَلَوَ 1 106776. فلهم3 106783. فَلُّوج1 106784. فُلُوج1 106785. فلوج1 106786. فَلُوح1 Prev. 100
«
Previous

فلست

»
Next

فلستQ 2. تَفَلْسَفَ He was, or became, a فَيْلَسُوف [or philosopher]. (M.) b2: He affected to be a philosopher. (PU.) فَلْسَفَةٌ, a foreign word, Science; (M;) [philosophy; or] love of science: from the word here following. (O and K in art. سوف.) فَيْلَسُوفٌ A man of science; (M;) [a philosopher;] a word meaning in Greek a lover of science. (O and K in art. سوف.)
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com