109279. قِسْمَة1 109280. قسمة الأولية1 109281. قِسْمَت1 109282. قسمل3 109283. قَسَمَهُ1 109284. قسموري1109285. قَسْمون1 109286. قسن6 109287. قَسَنَ 1 109288. قسنطس2 109289. قسنطندي1 109290. قُسَنْطِينِيّ1 109291. قسو11 109292. قَسْو1 109293. قسوان1 109294. قَسْوَرَ1 109295. قسور5 109296. قَسْوَر1 109297. قسورة1 109298. قَسْوَرِيّ1 109299. قَسُوس1 109300. قَسُومَة1 109301. قَسُّومة1 109302. قَسُومِي1 109303. قَسْوِيّ1 109304. قسى2 109305. قسي1 109306. قَسِيّ1 109307. قَسِيَ 1 109308. قسية1 109309. قُسْيتِي1 109310. قِسِّيس1 109311. قُسَيْط1 109312. قَسِيط1 109313. قسيم1 109314. قسيم الشَّيْء1 109315. قَسِيم الشيء1 109316. قُسَيْمة1 109317. قَسِيمَة1 109318. قَسِيميّ1 109319. قش5 109320. قَشّ1 109321. قَشَّ2 109322. قَشَّ 1 109323. قشء1 109324. قَشَا1 109325. قَشا1 109326. قَشَّا1 109327. قِشَا1 109328. قُشَا1 109329. قشا6 109330. قَشَابِرُ1 109331. قَشَابِيَّة1 109332. قَشاحِ1 109333. قُشَارِيّ1 109334. قَشَّارِي1 109335. قشاساري1 109336. قَشّاش1 109337. قُشَاشَارُ1 109338. قُشَاشة1 109339. قَشّاشة1 109340. قَشَّاشِيَّة1 109341. قُشَاشِيَّة1 109342. قَشَّاعة1 109343. قُشَام1 109344. قَشَّام1 109345. قَشّان1 109346. قَشَّانِيّ1 109347. قَشَّاي1 109348. قَشَبَ1 109349. قشب16 109350. قَشَبَ 1 109351. قشبد1 109352. قشبر5 109353. قشح3 109354. قشد7 109355. قشدر1 109356. قشده1 109357. قشذ3 109358. قَشَرَ1 109359. قشر16 109360. قَشَّرَ1 109361. قَشَرَ 1 109362. قَشَرَهُ1 109363. قشسر1 109364. قَشَشَ1 109365. قشش9 109366. قشص1 109367. قشط11 109368. قَشْطَة1 109369. قِشْطَة2 109370. قشطه1 109371. قَشَعَ1 109372. قشع15 109373. قَشَعَ 1 109374. قشعت1 109375. قَشْعَرَ1 109376. قشعر12 109377. قُشْعُر1 109378. قُشْعُرِيّ1 Prev. 100
  • Lisaan.net is a free resource created and maintained by Ikram Hawramani. Please send your comments, suggestions and corrections to contact@hawramani.com